ZUS wspiera bezpieczeństwo w firmach

Blisko 50 mln zł przeznaczył w tym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych na dofinansowanie projektów zwiększających bezpieczeństwo w przedsiębiorstwach. Na inwestycje, doradztwo lub działania inwestycyjno-doradcze można uzyskać do 500 tys. zł bezzwrotnego wsparcia.

Program dofinansowania przedsiębiorstw adresowany jest do firm różnej wielkości – od jednoosobowych do dużych, zatrudniających 250 i więcej osób, z naciskiem na małe i średnie firmy. Przy czym w tym przypadku pojęcie zatrudnienia musi oznaczać opłacanie za pracownika składek na ubezpieczenie wypadkowe.

Zależnie od wielkości podmiotu, można uzyskać dofinansowanie na pokrycie od 20 proc.(duże przedsiębiorstwa) do 90 proc. (mikroprzedsiębiorstwa ) wydatków na:

  • inwestycje w zakresie bezpieczeństwa przede wszystkim technicznego, np. w urządzenia ochronne, obudowy, osłony, wentylujące, odciążające człowieka itd.,
  • projekty o charakterze doradczym, mające na celu poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – identyfikacja zagrożeń, pomiary itp. (bez szkoleń i działań dot. ochrony przeciwpożarowej),
  • projekty mieszane, łączące inwestycje i doradztwo.

Bezzwrotne dofinansowanie (nie będące pomocą de minimis) można uzyskać na podstawie dokumentacji sprawozdawczej, za realizację projektów rozpoczętych po zawarciu stosownej umowy i zamkniętych. Przy czym pierwszą transzę pomocy przedsiębiorca uzyskuje już po zawarciu umowy z ZUS (zaliczka).

Jak informuje Radosław Milczarski z biura prasowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do minionego poniedziałku, czyli 13 lipca, do ZUS wpłynęły 1284 wnioski o dofinansowanie projektów podnoszących bezpieczeństwo pracy, z czego 525 – w tym roku. Dofinansowanie przyznano w 300 przypadkach, z czego 54 projekty już zakończono. Ogólna kwota dofinansowania wyniosła 12,7 mln zł.  93 wnioski zostały odrzucone, głównie z powodu niemożności zakwalifikowania projektów jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.

Na tę formę prewencji wypadkowej w firmach ZUS przeznaczył w tym roku 48,8 mln zł, a w przyszłym aż 70 mln zł.

Informacje o programie można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Agnieszka Olbrot, Fundusze Europejskie