Rozmowa z JAKUBEM MICHAŁOWSKIM, prezesem zarządu Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju

Otrzymaliście wyróżnienie Funduszy Europejskich związane z największą liczbą dotacji pozyskanych dla samorządów terytorialnych. Co jest podstawą tego sukcesu? Jaką przewagę konkurencyjną posiada WANiR?
– Podstawą naszego sukcesu jest zaangażowanie całej firmy w bieżącą identyfikację potrzeb klientów, nieustanny rozwój oraz poszerzanie horyzontów. Trzon firmy to pracownicy posiadający olbrzymią wiedzę. Zarząd, który w niezmienionej formie istnieje od początku działalności, potrafi prognozować oraz identyfikować zachodzące w otoczeniu samorządowym zmiany. Dzięki temu efekty naszej wspólnej pracy są spektakularne. Detale są bardzo istotne w naszej pracy, i to one często decydują o przyznaniu dotacji. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na merytoryczne i specjalistyczne przygotowanie pracowników. Nasze projekty z jednej strony muszą spełniać restrykcyjne wymagania regulaminowe, a z drugiej być optymalnie dostosowane do indywidualnych i specyficznych potrzeb gmin. A jaka jest nasza przewaga? Merytoryka, długoletnie doświadczenie i znajomość polskich samorządów. Współpracujemy z blisko pięćsetką  samorządów, napisaliśmy ponad 800 wniosków. Pisząc projekty staramy się łączyć najróżniejsze programy pod kątem finansowym, żeby klienci nie musieli angażować środków własnych.  Projekty, które realizujemy są ważne społecznie, co trzeba mocno zaznaczyć. Pozyskujemy dotacje w zakresie wszystkich zadań własnych  JST z obszaru społecznego. Polityka senioralna, opieka nad dziećmi do lat trzech, nowe przedszkola, szkoły, opieka zdrowotna czy ekologia. Nasi specjaliści wiedzą, że każdy napisany przez nich projekt jest bardzo cenny dla społeczności lokalnej.

„Nasza przewaga? Merytoryka, długoletnie doświadczenie i znajomość realiów, w jakich działają samorządy terytorialne”.

Pisane przez Was projekty skupiają się w głównej mierze na usługach miękkich. Dlaczego?
– Kiedy 15 lat temu rozpoczynaliśmy działalność, głównym obszarem naszych zainteresowań były usługi szkoleniowe. Stopniowo rozpoczęliśmy współpracę z gminami w ramach zadań edukacyjnych i społecznych. Szybko zauważyliśmy, jak bardzo są one istotne dla mieszkańców. Postanowiliśmy specjalizować się właśnie w tym zakresie, stawiając na pierwszym miejscu człowieka oraz jego potrzeby. Obierając wąską specjalizację można stać się w niej ekspertem. I z przekonaniem powiem, że nasi pracownicy są ekspertami z zakresu świadczonych przez nas usług. Nasze projekty mają faktyczny wpływ na jakość życia ludzi w Polsce, co jest niezmiernie motywujące i satysfakcjonujące. Pomagamy ludziom niesamodzielnym i potrzebującym, powracającym na rynek pracy bądź zagrożonym wykluczeniem społecznym.


Jakie inne usługi świadczy firma?
– Zajmujemy się także zarządzaniem projektami. Dzięki temu możemy współpracować długotrwale i kompleksowo: od pozyskania środków, aż po ich rozliczenie. Nasi specjaliści realizują projekty w niemal wszystkich województwach, co wymaga od nas dużej elastyczności. Nie ograniczamy się tylko do pozyskiwania dotacji, ale świadczymy również usługi doradcze dla JST. Przygotowujemy dokumenty strategiczne, planistyczne oraz sprawozdawcze. Są to między innymi raporty o stanie gminy, strategie rozwoju czy elektromobilności, programy rewitalizacji, opieki nad zabytkami, itp. Gminy zgłaszają do nas zapotrzebowanie oraz powierzają realizację tych zadań. To dla nas olbrzymi powód do dumy, ponieważ świadczy o ich zaufaniu do naszej pracy. Jesteśmy również Podmiotem Zewnętrznego Zapewniania Jakości, w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Zostaliśmy wybrani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako jeden z dwóch podmiotów niepublicznych świadczących tego typu usługi w kraju. Jest to dla nas duże wyzwanie oraz wyróżnienie, które potwierdza słuszność obranej przez nas drogi.

Zobacz także: wanir.edu.pl