Zaproszenie na panel nt. obywatelskich projektów ekologicznych

26 czerwca 2015 r. w Ministerstwie Środowiska odbędzie się panel dyskusyjny poświęcony obywatelskim projektom ekologicznym.

Punktem wyjścia dla panelu będzie prezentacja założeń i wyników konkursu NFOŚiGW na inicjatywy obywatelskie dla środowiska. W konkursie zwyciężyły 24 organizacje, które zrealizują łącznie ponad 478 inicjatyw. Budżet na ich realizację to 11,6 mln zł. Tego dnia zostaną też podpisane pierwsze umowy w ramach konkursu.

Wspólnie z zaproszonymi gośćmi będziemy dyskutować m.in. o tym, jak Polacy angażują się w zmienianie rzeczywistości wokół siebie, jak dać szansę na rozwój wspólnej, lokalnej aktywności i zdobywać pieniądze na obywatelskie projekty proekologiczne.

Źródło: mos.gov.pl