Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Konkurs adresowany jest dla jednostek samorządu terytorialnego, ich związków i stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie zostanie przekazane na wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej (OSP) w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ogólna pula środków wynosi 8 257 800,00 zł. Maksymalny poziom dofinansowania projektu to 85 proc.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu 2025 roku.

Więcej informacji na stronie fundusze europejskie.gov.pl

Źródło: funduszeeuroejskie.gov.pl