Wyniki rankingu dopingują nas do dalszej pracy!

Z całą pewnością ogłoszone wyniki rankingu potwierdzają ugruntowaną pozycję Prozped Consulting na rynku firm doradczych. Mijającą perspektywę finansową oceniamy przez pryzmat sukcesu naszych klientów, dla których pozyskaliśmy ponad 400 mln zł dotacji!

Wciąż się rozwijamy, o czym świadczy zwiększający się zakres świadczonych przez nas usług. Sporządzamy dokumentacje aplikacyjne, prowadzimy nadzory inwestorskie i rozliczamy projekty, ale również jesteśmy bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie absorpcji środków nowej perspektywy finansowej.

Nasza firma była m.in. odpowiedzialna za sporządzenie w latach 2013–2014 Strategii Z integrowanych Inwestycji Terytorialnych dla SO M. Opracowany dokument stanowić będzie podstawę wydatkowania blisko 110 mln euro na rozwój metropolii szczecińskiej w ramach RPO WZ 2014–2020. Na zlecenie Ministerstwa Finansów przygotowaliśmy w ub.r. studium wykonalności dla wartego 207 mln zł projektu pn. „HARF – Chmura obliczeniowa resortu finansów”, który już wkrótce będzie najpewniej realizowany w ramach PO Polska Cyfrowa.

Mamy przekonanie, iż naszą wiedzą i doświadczeniem możemy pomóc w rozwoju wszystkim zainteresowanym, a nowa perspektywa finansowa już niedługo tego dowiedzie!

Łukasz Krasowski
Dyrektor ds. Rozwoju
Prozped Consulting