40 mln euro dla e-usług w informacji przestrzennej

Samorządy powiatowe będą mogły uzyskać dotację unijną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 na rozwój cyfrowych rejestrów geodezyjnych – zapowiedział wicemarszałek Stanisław Sorys podczas spotkania ze starostami subregionu tarnowskiego.

Było to jedno z wielu spotkań, które pozwalają samorządowcom lepiej przygotować się do ubiegania się o środki z nowej perspektywy. Tym razem jego uczestnicy skupili się na obszarze geodezji.

Wicemarszałek Sorys przypomniał, że  Małopolska w  nowej  perspektywie finansowej otrzyma prawie 2,9 mld euro. Duża część pieniędzy będzie przeznaczona na cztery pierwsze osie priorytetowe programu operacyjnego, w tym na  cyfryzację.

Jak dodał wicemarszałek, właśnie w ramach drugiej osi priorytetowej „Cyfrowa Małopolska”, na którą przeznaczono 140 mln euro, powiaty będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów dotyczących dostępu do informacji przestrzennej.

W ramach poddziałania „E-usługi w informacji przestrzennej” przewidziano aż 41,5 mln euro. Pierwszy nabór wniosków przewidziano na IV kwartał br.

Źródło: małopolskie.pl