Wsparcie projektów bioenergetycznych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło polską część międzynarodowego konkursu ERA-NET Bioenergy. Celem projektów realizowanych w ramach tej inicjatywy jest finansowanie tematyki związanej z bioenergią. Nabór wniosków trwa do 12 stycznia 2016 r. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów NCBiR przeznaczyło 500 tys. euro. Projekty mogą dotyczyć różnych aspektów wykorzystania bioenergii: m.in. ogrzewania, chłodzenia, energii elektrycznej i biopaliwa transportowego. We wszystkich projektach ważna jest jednak  kwestia zrównoważonego rozwoju gospodarczego, środowiskowego i społecznego.

Oprócz NCBiR w konkursie bierze udział Austria – The Climate and Energy Fund, Holandia – Netherlands Enterprise Agency, Niemcy – Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe, Szwecja –  Swedish Energy Agency, Szwajcaria – Swiss Federal Office of Energy. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej NCBiR.

Więcej: NCBiR