Wsparcie dla turystyki

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki seniorów i osób młodych, ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej.

  1. Turystyka seniorów i osób młodych (wsparcie turystyki posezonowej). Celem konkursu jest m.in. wzmocnienie konkurencyjności europejskiego sektora turystycznego poprzez wydłużenie sezonu turystycznego dzięki zwiększeniu mobilności seniorów (55+) i osób młodych (15-29 lat).
  2. Dywersyfikacja oferty i produktów turystycznych – promocja transnarodowych tematycznych produktów turystycznych. Celem konkursu jest rozwój turystycznych produktów ponadnarodowych wykorzystujących europejskie walory kulturowe i/lub dziedzictwo przemysłowe, a także produkty turystyczne powiązane ze sportem, spa i welness.
  3. Wspieranie rozwoju turystyki dostępnej. Celem konkursu jest wspieranie rozwoju turystyki dostępnej poprzez przygotowanie produktów turystycznych/ usług turystycznych dostosowanych do wymagań osób ze specjalnymi potrzebami.

Zgłoszenie musi mieć wymiar europejski, dlatego wnioski mogą składać konsorcja stworzone przez minimum 5 partnerów z co najmniej 4 państw (temat 1 i 2) lub 5 partnerów z co najmniej 2 państw (temat 3).

Konsorcjum muszą tworzyć:

  1. Dwaj przedstawiciele MSP prowadzący działalność turystyczną
  2. Administracja publiczna szczebla krajowego, regionalnego lub lokalnego
  3. Stowarzyszenie, federacja lub organizacja

Termin składania wniosków upływa 30.VI.2015 o godz. 17.00

Podmiotów szukających partnerów zachęcamy do skorzystania z bazy CORDIS.

Pytania odnośnie konkursu można kierować na adres: EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Komisji.

Źródło: sport.gov.pl