Wsparcie dla przedsiębiorczych kobiet

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o udzielenie pożyczki  w ramach Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

O pożyczkę mogą ubiegać się kobiety z 8 województw o stosunkowo wysokiej stopie bezrobocia, prowadzące działalność gospodarczą lub zamierzające podjąć własny interes.

Pieniądze można przeznaczyć między innymi na rozwój przedsiębiorstwa, zakup środków trwałych, adaptację obiektów biurowych.

Kwota pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł. Przedsiębiorca może uzyskać jednorazową pomoc finansową w czasie realizacji projektu.

Wnioski można składać w terminie od 13 kwietnia do 21 grudnia 2015 roku.

Wzór wniosku, wzór umowy pożyczki, więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronie internetowej: http://www.parp.gov.pl/index/more/46736

Źródło: NeswNet / parp.gov.pl