Polska Wschodnia: wsparcie eksportu warte 155 mln euro

Fundusze z Programu Polska Wschodnia pomogą przedsiębiorcom zdobywać rynki zagraniczne. Mamy na to 115 mln euro – poinformowała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Środki będą dostępne w działaniu 1.2 Programu Polska Wschodnia (PO PW) „Internacjonalizacja MŚP”. Nowy instrument powstał w odpowiedzi na potrzebę zwiększenia skali eksportu z Polski Wschodniej.

Stworzyliśmy uniwersalne i niezwykle elastyczne narzędzie, skierowane do przedsiębiorców rozumiejących wyzwania, które stawia przed biznesem funkcjonowanie w zglobalizowanym świecie – podkreśliła wiceminister Wendel.

Małe i średnie firmy z województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego będą mogły ubiegać się o środki dwuetapowo. W pierwszym etapie fundusze trafią na doradztwo w zakresie opracowania modelu biznesowego przedsiębiorstwa, które chce wyjść ze swoją działalnością poza granice Polski. Na ten cel będzie można pozyskać maksymalnie 50 tys. zł. Usługi doradcze mogą obejmować:

  • analizę możliwości eksportowych, wskazanie rynków docelowych, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów,
  • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
  • wybór najlepszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
  • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.).

W drugim etapie firmy będą mogły pozyskać maksymalnie 500 tys. zł na wdrożenie opracowanego modelu biznesowego. Drugi etap obejmuje m.in.:

  • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
  • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego,
  • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji,
  • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych,
  • wsparcie dla MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych.

Pierwszy nabór wniosków zostanie przeprowadzony w I kwartale 2016 r.

Źródło: polska wschodnia.gov.pl