Wkrótce konkursy dla Polski Wschodniej

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na ten rok. Przewiduje on kolejno:

w czerwcu/lipcu — ogłoszenie konkursu projektów prowadzących do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów lub usług poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R (rozpoczęcie naboru — sierpień br.),

w lipcu/sierpniu — ogłoszenie konkursu projektów kompleksowego wsparcia MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych (przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz wdrożenie rekomendacji z audytu w celu wprowadzenia innowacji produktowej — rozpoczęcie naboru — wrzesień/październik br., I etap),

we wrześniu — ogłoszenie konkursu projektów stworzenia kompleksowego programu inkubacji innowacyjnych start-upów przez ośrodki innowacji (typu parki naukowo– technologiczne, inkubatory technologiczne – rozpoczęcie naborów w październiku),

w trzecim kwartale — ogłoszenie konkursu projektów infrastrukturalnych (drogi — rozpoczęcie naboru w czwartym kwartale br.).