Wesprzemy starania o dotacje na B+R

Organizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój program Demonstrator+ stanowi wsparcie publiczne dla innowacyjnych firm, które będą mogły w jego ramach przetestować w warunkach zbliżonych do rzeczywistych produkty, usługi i technologie będące efektem prac badawczo-rozwojowych przed wprowadzeniem ich na rynek.

Dofinansowane w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości maks. 60 proc. kosztów kwalifikowanych będą przedsięwzięcia mające charakter projektów badawczych obejmujących wyłącznie prace rozwojowe.

W ogłoszonym naborze, który potrwa od 7 maja do 22 czerwca 2015 roku, najważniejsze kryterium oceny stanowić będzie to, czy rezultat projektu (produkt, usługa, technologia) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech lub funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Istotne będzie także udowodnienie, że istnieje zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu oraz że wdrożenie do działalności gospodarczej opracowanego w ramach prac B+R rozwiązania będzie opłacalne.

Zaplanowany na 2015 rok budżet w kwocie 500 mln zł pozwoli zrealizować szereg projektów, umożliwiających wprowadzenie do praktyki gospodarczej wielu innowacji.

 

Krzysztof Herod
Dyrektor Zarządzający
Wettin Group