W ,,Szybkiej ścieżce’’ łatwiej o dotacje

Ministerstwo Rozwoju przygotowało elastyczniejszą wersję ,,Szybkiej ścieżki’’, czyli konkursu ,,Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa’’ (1.1.1 Inteligentny Rozwój). Najbliższe rozdanie adresowane będzie do mikro, małych i średnich firm z regionów słabiej rozwiniętych. Do tych przedsiębiorców, którzy chcą wdrażać  innowacyjne projekty na mniejszą skalę. Koszty podlegające finansowaniu (kwalifikowane) mogą mieścić się w przedziale od 300 tys. do 1,5 mln zł.

– Uproszczona „Szybka ścieżka” to szansa na realizację projektów B+R o mniejszej wartości i niższym poziomie innowacyjności, ale równie wartościowych dla rozwoju polskiej gospodarki. Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów oraz zwiększenie dostępności środków dla firm z sektora MŚP dysponujących mniejszym wkładem własnym. Liczymy, że zmiany te będą zachętą dla firm, które dotąd nie miały szans na pozyskanie środków z Programu Inteligentny Rozwój – przekonuje wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Teraz dostęp do unijnego wsparcia ma być łatwiejszy dzięki mniejszej ilości kryteriów dostępu oraz wprowadzeniu uproszczonych kryteriów oceny merytorycznej. Jedna ze zmian dotyczy np. podejścia do oceny kryterium nowości. Teraz wystarczy bowiem, jeśli firma wykaże, że rezultat projektu charakteryzuje się nowością w skali przedsiębiorstwa.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2017 r. (Źródło: MR, informacja własna, fot. MR)

Czytaj więcej

Jadwiga Emilewicz, wiceminister rozwoju: ,,Zadbaliśmy o uproszczenie kryteriów wyboru projektów’’