Unijne wsparcie dla inwestujących na giełdzie

Rok 2015 powinien przynieść wzrost liczby giełdowych debiutów w Polsce. Do poprawy sytuacji na warszawskim parkiecie może przyczynić się coraz lepsza kondycja krajowej gospodarki. Poza tym firmy, które chcą szukać inwestorów na giełdzie, mogą liczyć na wsparcie unijne.

Zeszły rok pod względem debiutów w Europie był wyjątkowy. Ich łączna wartość wyniosła prawie 50 mld euro i była najwyższa od momentu rozpoczęcia kryzysu finansowego. W porównaniu z 2013 rokiem był to dwukrotny wzrost. Jak wynika z danych PwC, łącznie w 2014 roku w Europie przeprowadzono 375 ofert pierwotnych.

– W Polsce łączna wartość debiutów w 2014 roku przekroczyła 300 mln euro i była niższa o 35 proc. w stosunku do debiutów w 2013 roku. Z tego 13 debiutów odbyło się na Giełdzie Papierów Wartościowych, a 22 na NewConnect – mówi agencji informacyjnej Newseria Mateusz Skonieczny, ekspert w dziedzinie controllingu strategicznego, planowania finansowego i business intelligence.

Ich łączna wartość spadła o 72 proc., do poziomu 313 mln euro. Wśród największych debiutów znalazły się oferty takich spółek, jak Alumetal, Prime Car Management i Torpol (odpowiednio 71 mln, 50 mln i 44 mln euro).

– W 2013 roku duży wpływ na aktywność w zakresie debiutów na giełdzie miał Skarb Państwa, przyczyniły się też do tego procesy prywatyzacyjne, a w 2014 roku tej aktywności zabrakło. W tym roku już wiemy o kilkunastu przewidywanych debiutach. Wszystko wskazuje na to, że wartość tych debiutów będzie wyższa niż w 2014 roku – mówi Mateusz Skonieczny.

Na warszawski parkiet wybiera się m.in. Hortex i Grupa Wirtualna Polska. Zdaniem Skoniecznego inwestorzy powinni zwrócić uwagę na debiuty z branż ICT oraz deweloperskiej.

Na lepsze wyniki w tym roku powinny wpłynąć pozytywne perspektywy dla polskiej gospodarki. Ruszają wielkie inwestycje finansowane ze środków unijnych, a polskie firmy coraz sprawniej radzą sobie ze sprzedażą swoich towarów za granicą. Rosną płace i spada bezrobocie, a i niskie stopy procentowe powinny zniechęcić część inwestorów do trzymania pieniędzy na bankowych lokatach i skłonić ich do zakupu akcji.

Debiutom giełdowym sprzyjać będzie to, że w nowej perspektywie 2014-2020 przewidziane są środki na współfinansowanie kosztów przygotowań do debiutów giełdowych, co obecnie jest jedną z głównych barier w wejściu na GPW – ocenia Mateusz Skonieczny.

Źródło: Newseria