Unijne pieniądze na ekoprojekty

25 mln zł ze środków krajowych i ponad 200 mln zł z Unii Europejskiej do wzięcia na przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, przyrody i klimatu.

Dzięki unijnemu programowi LIFE można otrzymać wsparcie na realizację przedsięwzięć przyrodniczych, edukacyjnych, informacyjnych i innowacyjnych związanych z ochroną środowiska i klimatu. Mogą to być inicjatywy dotyczące np. ochrony przyrody, zapobiegania zmianom klimatycznym, adaptacji do zmian klimatu, efektywnego zagospodarowania zasobów naturalnych oraz działania związane z edukacją i promocją w tych obszarach.

W ramach naboru NFOŚiGW przeznaczył 25 mln zł, w tym 20 mln zł na dotacje i 5 mln zł na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe. Dodatkowo w podprogramie na rzecz środowiska Komisja Europejska zarezerwowała dla Polski ponad 51 mln euro (tj. ponad 200 mln zł) na lata 2014-2017.

W wyniku współfinansowania programu przez NFOŚiGW, po połączeniu środków unijnych z krajowymi, można uzyskać nawet do 95% dotacji na projekt (UE zapewnia do 60%, a pozostałe 35% z NFOŚiGW).

Z dofinansowania mogą skorzystać komercyjne i niekomercyjne podmioty prywatne, w tym organizacje pozarządowe, oraz jednostki publiczne.

Wnioski można składać od 1 czerwca do 6 lipca 2015 r.

Więcej informacji na stronie NFOŚiGW.

Źródło: mos.gov.pl