Unijne miliardy dla przedsiębiorców

O sposobach na skuteczne wydawanie środków unijnych dyskutowano podczas odbywającego się w Tarnowie Forum Gospodarczego Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Temat przewodni spotkania brzmiał – „500 miliardów – z myślą o gospodarce”.

Wymieniona suma odnosi się do środków, które Polska otrzyma w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

O tym jak unijne środki będą wykorzystywane w Małopolsce wspomniał w liście do zebranych Marszałek Sowa:

Województwo Małopolskie otrzyma z funduszy unijnych 2,9 mld euro, co stanowi drugi co do wielkości budżet przyznany polskim regionom. Według zapisów RPO WM duża część tych środków ukierunkowana zostanie na cele związane z podnoszeniem innowacyjności gospodarki, konkurencyjnością przedsiębiorstw, a także na gospodarkę niskoemisyjną. Zarówno w zakresie priorytetów naszego Programu Operacyjnego, jak i programów operacyjnych wdrażanych na poziomie centralnym to właśnie przedsiębiorcy będą ważnymi beneficjentami.

W ramach forum poruszano też kwestie kształcenia zawodowego oraz efektywnego wydawania unijnych miliardów w postaci priorytetowych działań takich, jak wdrażanie innowacji, rozwój sektora naukowo-badawczego oraz wsparcie dla inwestycji.

Źródło: małopolskie.pl