Technologie w centrum uwagi

Nowa perspektywa finansowa 2014–20120 otwiera wyjątkowo duże możliwości finansowania projektów kluczowych branż gospodarki zarówno z dotacji Unii Europejskiej, jak i z zyskujących na znaczeniu środków zwrotnych. Jest to zatem szansa na zbudowanie silnego potencjału polskiej gospodarki, opartej na wiedzy, technologii i innowacjach.

Polsce przyznano w tej perspektywie rekordowy budżet 82,5 mld euro. Jego głównymi odbiorcami, podobnie jak w perspektywie 2007–2013, będą przedsiębiorcy sektora MŚP, są oni bowiem nie tylko formalnymi beneficjentami Funduszy Europejskich, ale także kreatorami innowacyjnej myśli.

O fundusze z nowej perspektywy ma być łatwiej, ale firmy będą musiały wykazać się skutecznością w realizacji założeń projektów. Jak się zatem do tego przygotować?

Czytaj w najnowszym wydaniu „Funduszy Europejskich” ­tekst Joanny Dominiak, dyrektor Centrum Finansowania MSP Comarch SA