Szansa dla samorządów

Samorządy stają dziś przed poważnym wyzwaniem, jeśli do tej pory korzystały i nadal zamierzają korzystać ze środków Unii Europejskiej. Z jednej strony muszą spłacać dotychczasowe zobowiązania, m.in. kredyty i pożyczki zaciągnięte na wkład własny do projektów realizowanych w perspektywie 2007-2013, z drugiej – zapewnić finansowanie nowych przedsięwzięć. By temu sprostać, coraz częściej zabiegają o zaangażowanie do realizacji projektów prywatnych wiedzy i kapitału.

Jest to sposób na pozyskanie brakującego finansowania i zarazem zaspokojenie stale rosnącego zapotrzebowania społecznego na realizację i utrzymanie kolejnych przedsięwzięć infrastrukturalnych. Potrzeba angażowania prywatnego kapitału wynika m.in. z ograniczonej i selektywnej alokacji środków pochodzących z budżetu UE oraz konieczności zaangażowania znacznych środków finansowych beneficjenta w ramach tzw. prefinansowania przedsięwzięcia. Powstaje ponadto problem zarządzania infrastrukturą powstałą przy wykorzystaniu środków UE po okresie kwalifikowalności wydatków. Obciążenie budżetu publicznego dodatkowymi nakładami bieżącymi i odtworzeniowymi, w kontekście ograniczonych możliwości finansowych sektora publicznego, grozi obniżeniem jakości usług publicznych w tym zakresie. Sektor publiczny bowiem, mimo dofinansowania unijnego, najczęściej nie jest w stanie samodzielnie podjąć się roli inwestora i operatora usług użyteczności publicznej w każdym obszarze gospodarki komunalnej.

Rozwiązanie tego problemu podpowiada w najnowszym wydaniu „Funduszy Europejskich” dr Rafał Cieślak, radca prawny, wspólnik zarządzający w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz