Stypendia i staże dla młodych naukowców

Dobiegły końca konkursy Narodowego Centrum Nauki: ETIUDA 3 i FUGA 4. Na aplikujących czekają 93 roczne stypendia doktorskie i 54 staże podoktorskie. W sumie młodzi naukowcy otrzymają wsparcie w wysokości niemal 34 mln zł.

W ramach ETIUDY doktoranci mogli zdobyć roczne stypendium doktorskie w wysokości 3 tys. zł. Oprócz tego laureaci konkursu odbędą również nawet półroczny staż w wybranym zagranicznym ośrodku naukowym. W tegorocznej edycji ETIUDY do NCN wpłynęło 280 wniosków.

FUGA 4 przeznaczona została dla naukowców, którzy dopiero rozpoczynają karierę naukową. O finansowanie ubiegało się 214 młodych badaczy. Laureaci otrzymają środki w wysokości nawet 11 tys. zł. miesięcznie. Staż należy zrealizować w jednostce naukowej znajdującej się w innym województwie niż to, w którym naukowiec kończył studia doktorskie.

Wyniki konkursów ETIUDA 3 i FUGA 4 dostępne są na stronie internetowej Narodowego Centrum Nauki. Kolejne konkursy ETIUDA i FUGA zostaną ogłoszone w grudniu tego roku.

Narodowe Centrum Nauki to agencja wykonawcza, której zadaniem jest wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Finansowaniu NCN podlegają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawowych zjawiskach i obserwowalnych faktach, bez nastawienia na ich praktyczne zastosowanie.

Źródło: nauka.gov.pl