Startuje Program Polska-Saksonia 2014-2020

Program Polska-Saksonia to pierwszy z trzech programów współpracy transgranicznej pomiędzy Polską a Niemcami na lata 2014-2020. Odpowiada on na kluczowe wyzwania polsko-saksońskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i naturalnego, poprawy jakości połączeń drogowych do przejść granicznych, wzmocnienia wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej oraz współpracy instytucji i obywateli  – zaznaczył wiceminister Niezgoda.

Wkład środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) do programu wynosi 70 mln euro, całkowity budżet to 82,3 mln euro.

Wszystkie inicjatywy muszą być istotne dla mieszkańców po obydwu stronach granicy. Obszar wsparcia po stronie polskiej obejmuje części województw: dolnośląskiego (podregion jeleniogórski) i lubuskiego (powiat żarski), zaś po stronie niemieckiej, powiaty Görlitz i Bautzen.

Projekty flagowe mają szczególne znaczenie dla całego obszaru wsparcia, ponieważ w sposób kompleksowy wykorzystują potencjał polsko-saksońskiego pogranicza i w sposób systemowy rozwiązują problemy zidentyfikowane w tym obszarze.

W perspektywie 2014-2020 Polska jest zaangażowana w programy stanowiące kontynuacje tych realizowanych w perspektywie 2007-2013. Wiceminister przypomniał, że Polska będzie pełnić funkcję Instytucji Zarządzającej dla 3 programów współpracy transgranicznej Południowy Bałtyk, Polska – Saksonia oraz Polska – Słowacja.

Dotychczas Komisja Europejska wydała decyzje zatwierdzające programy: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, Polska – Słowacja, Polska-Saksonia i Polska-Czechy.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl