Start programu Polska-Słowacja 2014-2020

Podczas posiedzenia komitetu monitorującego program Polska-Słowacja 2014-2020 przyjęto dokumenty niezbędne do uruchomienia naboru na koncepcje projektów flagowych w programie Polska – Słowacja 2014-2020.

Celem projektów flagowych w realizacji programu Polska-Słowacja jest zwiększenie integracji instytucji działających na pograniczu obydwu państw oraz społeczności lokalnych. Stanowią one szansę rozwoju gospodarczego wszystkich regionów.

Wiceminister infrastruktury i rozwoju, Marceli Niezgoda przypomniał, że program Polska-Słowacja 2014-2020 jest jednym z pierwszych programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej, a szybkie tempo prac nad jego przygotowaniem świadczy o konstruktywnej współpracy między obydwoma krajami.

Podczas spotkania zatwierdzono też Regulamin Komitetu Monitorującego oraz podział budżetu Pomocy Technicznej na poszczególne instytucje realizujące program, a także Strategię Komunikacji programu.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl