Środki norweskie i EOG – wydłużenie terminu składania wniosków

Termin składania wniosków w ramach Funduszu Współpracy Bilateralnej Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL02, Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów, został przedłużony do 30 września 2015 roku. 

Więcej informacji o naborze PL02.

Źródło: nfosigw.gov.pl