Środki dla MŚP tylko do końca roku

Jeszcze do końca 2015 roku mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania projektów poprawiających efektywność energetyczną.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dofinansowania, w ramach programu „Efektywne wykorzystanie energii. Część 3: Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach”, w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych. Kredytów takich udzielają:

  • BNP Paribas Bank Polska S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
  • Bank Ochrony Środowiska S.A.
  • Idea Bank S.A.

Aktualnie banki zawarły ponad 9 umów kredytowych na finansowanie energooszczędnych inwestycji w MŚP.

Wsparciem obejmowane są inwestycje, które służą energooszczędności w działalności przedsiębiorstwa, również poprzez termomodernizację.

Dodatkowe wsparcie obok dotacji NFOŚiGW, oferuje Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w formie pomocy technicznej na poziomie przygotowania, realizacji i weryfikacji inwestycji.

Szczegółowe informacje o dofinansowaniu można uzyskać bezpośrednio w placówkach bankowych, udzielających kredyty z dotacją oraz na stronie NFOŚiGW.

Więcej informacji o Programie Inwestycje energooszczędne w MŚP.

Źródło: nfosigw.gov.pl