Specjaliści o ewaluacji

Doroczna Konferencja Ewaluacyjna czyli spotkanie specjalistów z całego świata, którzy na co dzień zajmują się oceną efektów polityk publicznych odbyła się w Krakowie. Wydarzenie otworzyła wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Wiceminister zwróciła uwagę na szczególny czas, w którym odbywa się konferencja. – Kończy się perspektywa 2007-2013, więc rozpoczęliśmy ocenę tego, co udało się osiągnąć dzięki środkom unijnym na ten okres. Jednocześnie ruszają fundusze z budżetu UE na lata 2014-2020. Budżetu wymagającego, także wobec sposobu oceny i prezentacji efektów polityki spójności – powiedziała.

Ten wyjątkowy moment we wdrażaniu polityki spójności znalazł swoje odbicie w tematach podejmowanych podczas konferencji. Pierwszego dnia eksperci dyskutowali o wynikach pierwszych polskich i zagranicznych badań ex post dotyczących okresu 2007-2013. Rozmawiano m.in. o wpływie polityki spójności na wskaźniki makroekonomiczne, efektach, jakie przyniosły w Polsce i innych krajach UE inwestycje w kapitał ludzki finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, rezultatach wsparcia przedsiębiorstw z Programu Innowacyjna Gospodarka i programów regionalnych oraz związkach rozwoju wybranych obszarów Unii Europejskiej z inwestycjami z funduszy unijnych.

wendel1Tematy podejmowane drugiego dnia dotyczą jakości pracy ewaluatorów w Polsce i na świecie oraz rozwoju metodologii badań ewaluacyjnych. – Wybraliśmy takie tematy, bo rola ewaluacji w polityce spójności na lata 2014-2020 znacząco wrośnie. Nowy budżet UE to nacisk na efekty, a ewaluacja będzie jednym z narzędzi, za pomocą których rzetelnie i wiarygodnie pokażemy co osiągnęliśmy – podkreśliła wiceminister Wendel.

W perspektywie 2014-2020 państwa członkowskie będą musiały sprostać nowym wymaganiom, m.in. osiągnąć cele wskazane w ramach wykonania oraz udokumentować, że pieniądze unijne pomagają im osiągnąć cele Strategii Europa 2020.

Rok 2015 jest dla ewaluacji szczególny nie tylko ze względu na to, że łączy dwie perspektywy unijne. Międzynarodowa społeczność ewaluacyjna, w tym ONZ, ogłosiła ten rok Międzynarodowym Rokiem Ewaluacji. Inicjatorzy tego przedsięwzięcia deklarują, że chcą zwrócić uwagę na szczególne znaczenie i wartość wiedzy o tym, w jaki sposób i w jakim zakresie polityki publiczne kształtują życie dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

wendel2„W pełni podzielamy opinię o ważnej roli ewaluacji. Ta konferencja to nasz wkład do międzynarodowej debaty w tym zakresie. Mamy nadzieję, że przyczyni się ona też do lepszego ukierunkowania realizowanej przez nas polityki spójności” – podsumowała wiceminister.

Konferencja odbywała się 28-29 września br. w Krakowie. Zorganizowały ją Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju i Przedsiębiorczości oraz Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej wydarzenia.

Z wynikami przeprowadzonych dotychczas badań ewaluacyjnych w obszarze polityki spójności można zapoznać się na stronie ewaluacja.gov.pl.