Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na cykl dwóch konferencji: „Rynek pracy pracownika czy pracodawcy – inwestycja w kapitał ludzki”, które odbędą się:

– 19 czerwca br. w Kopalni Soli w Bochni

– 22 czerwca br. w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 24 w Krakowie

Jak skutecznie pomagać młodym w wejściu na rynek pracy? Jaka jest rola przedsiębiorców? Jak ją eksponować? Jakich kompetencji nauczać? To zaledwie część tematów, które zostaną poruszone na konferencjach.

Celem konferencji jest wypracowanie praktycznych rozwiązań wspierających rozwój polskich przedsiębiorstw poprzez dopasowanie kompetencji i kwalifikacji pracowników do potrzeb przedsiębiorstw.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy będą starali się znaleźć odpowiedź na pytanie: Osoby młode wkraczające na rynek pracy – szanse, czy wyzwania dla przedsiębiorców, administracji, nauki i oświaty? Program (link)

Podczas drugiej konferencji dyskusja toczyć się będzie wokół tematu: Czy system edukacji jest gotowy kształcić na potrzeby rynku pracy? Rola przedsiębiorców, rola administracji? Program (link)

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

Źródło: NeswNet / parp.gov.pl