Ruszył konkurs dla przedsiębiorców – 42 mln zł na modernizację źródeł ciepła!

Od 10 lipca bieżącego roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach programu PL04. Celem programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

Konkurs skierowany jest głównie do przedsiębiorstw produkujących i sprzedających ciepło. Wnioski mogą składać zarówno małe, duże jak i średnie przedsiębiorstwa.

Do rozdysponowania w formie bezzwrotnej dotacji jest ponad 42 mln zł!

Inwestycje będą finansowane w zakresie modernizacji/wymiany źródeł ciepła. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Ponadto wspierane będą modernizacje procesu spalania lub zamiany nośnika energii, w tym gazu, oleju, oze oraz premiowane odejście od węgla na rzecz biomasy.

Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na:

  • budowie nowych źródeł ciepła,
  • budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych,
  • zastosowaniu współspalania węgla z biomasą.

Wnioski konkursowe można składać do 14.09.2015r. Fakt ten może nastąpić tylko i wyłącznie przed rozpoczęciem inwestycji.

Szczegóły są dostępne w zakładce Nabory dla środków Norweskich i EOG

Źródło: nfosigw.gov.pl