Rusza projekt edukacyjny KIG

W przyszłym tygodniu w Olsztynie rozpocznie się cykl spotkań edukacyjnych poświęconych dotacjom europejskim, organizowanych przez Krajową Izbę Gospodarczą. To jeden z projektów, które wygrały konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014–2020.

Izba zaplanowała w sumie 30 spotkań w 15 miastach – w każdym zorganizuje dwa: jedno dla przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw, środowisk naukowych i sektora ochrony zdrowia, drugie – dla samorządowców, przedstawicieli sektorów edukacji, kultury, rynku pracy. Podczas całodniowych, bezpłatnych spotkań uczestnicy zapoznają się z krajowymi i regionalnymi programami operacyjnymi i spróbują zastosować uzyskaną wiedzę w praktyce podczas warsztatów. Pierwsze spotkanie odbędzie się 28 lipca w Olsztynie, ostatnie – 25 września w Warszawie. Kalendarium spotkań i formularze zgłoszeniowe znaleźć można na stronie KIG.

Projekt KIG „Infrastruktura & Rozwój. Laboratorium Funduszy Europejskich 2014-2020” to jeden z siedmiu, które wygrały zorganizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkurs dotacji na działania edukacyjne w zakresie Funduszy Europejskich na lata 2014–2020. Na działania te Izba zdobyła dotację w wysokości 226,2 tys. zł.

Pozostałe zwycięskie projekty edukacyjne to:

  • „Fundusze Europejskie – jakie to proste. Działania edukacyjne dla przedsiębiorców sektora MŚP z zakresu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020” Związku Rzemiosła Polskiego (540,8 tys. zł),
  • „Fundusze na start i rozwój – lokalnie, regionalnie i centralnie” Stowarzyszenia Biuro Obsługi Inicjatyw Społecznych BORIS (384 tys. zł)
  • „Jak skutecznie pozyskiwać środki unijne z perspektywy 2014-2020 – oferta dla JST” Fundacji Fundusz Współpracy (328,5 tys. zł)
  • „Euro na innowacje i B+R 2014-2020” Konfederacji Lewiatan (261,5 tys. zł),
  • „Funduszowe ABC” Fundacji Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości (256,4 tys. zł),
  • „Lato Funduszy Europejskich” Fundacji Rozwoju Innowacji i Gospodarki (221,3 tys. zł).

Autor: Agnieszka Olbrot, Fundusze Europejskie