Rusza nabór wniosków w programie Interreg Europa

Ruszył nabór wniosków w programie  Interreg Europa. O dotacje można starać się do 31 lipca 2015 roku.

Zainteresowani mogą korzystać z pomocy, doświadczenia i wiedzy ekspertów ze Wspólnego Sekretariatu do 3 lipca. Wspólny Sekretariat konsultuje pomysły na projekty za pomocą Project Idea Feedback Form.

Na stronie Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej dostępne są m.in. prezentacje ze spotkań, ulotki, w tym wybrane pojęcia używane w programie Interreg.

Budżet programu wynosi 359 mln euro. Obszar wsparcia obejmuje całą Unię Europejską, Norwegię i Szwajcarię.

Instytucje z różnych części Europy mogą współpracować (w formie warsztatów, wymiany personelu, wizyt studyjnych) nad wybraną dziedziną polityki regionalnej (np. zarządzaniem klastrami, tworzeniem warunków dla rozwoju innowacyjności, wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego dla rozwoju ekonomicznego).

Rezultatem przedsięwzięcia może być opracowanie koncepcji nowego projektu do sfinansowania ze środków programów regionalnych lub krajowych oraz zmiany w systemie zarządzania nimi w regionie.

Celem programu jest wzmacnianie efektywności polityki spójności poprzez zachęcanie do wymiany doświadczeń między podmiotami regionalnymi w zakresie celów tematycznych.

Tematyka programu to: badania i innowacje, konkurencyjność MŚP, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej, ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami.

Beneficjentami programu są instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego lub podmioty prywatne o charakterze non profit.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl oraz ewt.gov.pl