Rozmowa z Joanną Kasprzak – Dżyberti, właścicielką firmy Biuro Doradcze DOBRY PROJEKT

Po raz kolejny Pani firma uplasowała się w czołówce firm konsultingowych , najskuteczniej pozyskujących środki unijne. Z Pani perspektywy – co jest kluczowym czynnikiem takiego sukcesu.

Bardzo się cieszę z takiego wyniku rankingu. Jest to potwierdzenie 10 lat doświadczeń, stałego uczenia się, słuchania potrzeb naszych klientów. Oczywiście, wynik rankingu to sukces całego mojego zespołu, który stale aktualizuje swoją wiedzę, zarówno z zakresu Funduszy Europejskich, ale również zarządzania projektami, tworzenia modeli biznesowych, audytu, rachunkowości. Tworzenie projektów jest działaniem interdyscyplinarnym.

A Pani klienci, na jaki główny atut wskazują we współpracy z Pani firmą?

Nasza współpraca z klientami jest wieloetapowa. Po pierwsze: przeniesienie wizji i celów klienta na możliwości pozyskania finansowania. Drugi etap to napisanie skutecznej aplikacji. Najtrudniejsza jest faza zarządzania projektem i rozliczania kwoty dotacji. Klienci cenią naszą kompleksowość, poczucie bezpieczeństwa jakie im towarzyszy od podpisania umowy o dofinansowanie, do momentu zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność i kontroli w projekcie.

Co Pani daję największą satysfakcję w pracy?

Bardzo mnie cieszy fakt, iż od 10 lat klienci stale do nas wracają z coraz ciekawszymi innowacyjnymi pomysłami. Tworzymy bardzo mocne relacje poprzez stawianie na pierwszym miejscu zaufania jako podstawę współpracy. Moim zdaniem, każda ze stron kontraktu winna czuć się stroną wygraną, zgodnie z zasadą win-win. W innym przypadku, realizacja projektów staje się mało efektywna, gdzie budżet i czas realizacji zdecydowanie wykraczają ponad pierwotne założenia, generując dodatkowe koszty.