Program Polska Wschodnia dla firm

Istotną rolę w rozwoju innowacji odgrywać będzie w najbliższych latach Program Polska Wschodnia. Finansowanie będzie przeznaczone głównie na tworzenie innowacyjnych produktów i usług poprzez wdrażanie przez firmy własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

Program ten będzie też wspierał rozwój młodych, inteligentnych przedsiębiorstw, tzw. start-upów.

W Regionalnych Programach Operacyjnych na obszar związany z badaniami i innowacjami, tworzeniem oraz rozwojem przedsiębiorstw przewidziano około 6 mld euro.

– Ich celem będzie zwiększanie konkurencyjności regionów oraz poprawa jakości życia mieszkańców, poprzez wykorzystanie potencjałów regionalnych i niwelowanie barier rozwojowych – podsumowała wiceminister Iwona Wendel, podczas debaty „Jak fundusze unijne wpływają na inteligentny rozwój? Współpraca nauki z biznesem”.

Nacisk położony będzie przede wszystkim na wspieranie przedsiębiorczości, edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki oraz transportu.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl