Prawie 300 mln zł w konkursie „Wsparcie dla obszaru zdrowia”

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję instytucji pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) ogłasza konkurs w ramach osi priorytetowej V – „Wsparcie dla obszaru zdrowia”.

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na realizacji programów rozwojowych przez uczelnie kształcące studentów na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarskim i położniczym.

Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w programie jest utworzenie wieloprofilowych Centrów Symulacji Medycznej (CSM).

Wnioskodawcą może być uczelnia, które jest uprawniona do prowadzenia kształcenia na wspomnianych kierunkach co najmniej od 2012 roku.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100 proc. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 282 mln zł.

Fiszki projektowe przyjmowane będą od 1 do 8 września 2015 r., natomiast nabór wniosków potrwa od 8 października do 9 listopada 2015r.

Więcej informacji na temat naboru.

Źródło: funduszeeuropejskie.gov.pl