Pozyskanie dotacji to jeszcze nie sukces

W drodze po dotację liczą się pomysł, determinacja i zaangażowanie. Podpisanie umowy o dofinansowanie to tylko pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu. Wbrew ogólnie panującemu przekonaniu prawdziwą sztuką nie jest jedynie pozyskanie dotacji i podpisanie umowy, ale jej prawidłowe rozliczenie.

Dla nas pełny sukces to sytuacja, gdy beneficjent zrealizował zaplanowaną inwestycję, otrzymał refundację i pozytywnie przeszedł kontrolę projektu. Cieszy nas to, że zmotywowani osiągniętym sukcesem Klienci często nie poprzestają na jednym projekcie i realizują kolejne inwestycje przy wsparciu środkami publicznymi.

Działając dla naszych partnerów, staramy się zrealizować to, co czasem dla innych wydaje się niemożliwe. Konsekwencją jest zawsze ogromna satysfakcja nasza i naszych Klientów.

Piotr Lendo
Centrum Doradztwa
Europejskiego i Finansowego