Poznaj najlepsze praktyki w obszarze rozwoju zasobów ludzkich – XV Forum MSP

W dniach 8-9 czerwca br. na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się XV Forum Edukacyjnym Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Drugi dzień spotkania w całości poświęcony będzie tematyce zarządzania kapitałem ludzkim.

Najpierw przeprowadzone zostaną warsztaty dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi w MSP. Planowana jest również sesja inspirujących rozmów – wywiadów z prezesami firm, które objęte zostały wsparciem PARP. Dyrektorzy personalni podzielą się swoim doświadczeniem. Przewidziane są także debaty i dyskusje.

Łącznie podczas II dnia XV Forum Edukacyjnego odbędzie się 25 wystąpień.

Udział w Forum jest bezpłatny.

Liczba miejsc jest jednak ograniczona.

Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie:
http://forummsp.parp.gov.pl/program-dzien-ii/program-dzien-iii

Rejestracja odbywa się pod linkiem: http://forummsp.parp.gov.pl/rejestracja/rejestracja

Źródło: NeswNet / parp.gov.pl