Powstaną cztery fundusze inwestycyjne

Bank Gospodarstwa Krajowego, Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. oraz Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. podpisały w czwartek umowę w sprawie utworzenia funduszy inwestycyjnych wpierających rozwój polskiej gospodarki.

  • Powstaną cztery fundusze inwestycyjne o docelowej kapitalizacji 6,5 mld zł, którymi będzie zarządzał PIR.
  • Celem utworzenia funduszy inwestycyjnych jest finansowanie przedsiębiorstw, samorządów i infrastruktury

Najważniejszą zmianą w dotychczasowej strategii PIR S.A. jest uruchomienie Funduszu Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw. Program adresowany jest do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych oraz samorządów. Dysponować będzie on początkowo środkami finansowymi o wartości 1,5 mld zł. Kapitał ten będzie inwestowany poprzez obejmowanie akcji lub udziałów spółek kapitałowych, obligacji zamiennych na akcje lub poprzez udzielanie finansowania typu mezzanine.

Fundusz będzie koncentrował się na inwestycjach w sektorze przemysłowym, preferując projekty istotne dla funkcjonowania całej branży pod względem pozycji rynkowej, przyczyniające się do zwiększania przychodów, realizacji fuzji i przejęć lub ekspansji organicznej. Istotnym kryterium oceny inwestycji będzie jej wpływ na poprawę efektywności przedsiębiorstwa, wzrost innowacyjności, zdolność do wdrażania nowych technologii i nowoczesnych produktów.

Fundusz Inwestycji Samorządowych będzie wspierać inwestycje w obszarze infrastruktury komunalnej poprzez obejmowanie bądź użytkowanie akcji lub udziałów w spółkach należących do jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych np. za wodociągi, transport czy gospodarkę odpadami. Jego początkowa kapitalizacja planowana jest na 600 mln zł.

Z kolei Fundusze Inwestycji Infrastrukturalnych będą koncentrowały się na dużych projektach z sektora energetycznego, transportowego czy telekomunikacyjnego. Będą udzielały finansowania w formule projektowej (project finance) dostarczając kapitał bądź instrumenty dłużne typu mezzanine dla spółek celowych, realizujących planowane inwestycje. Każdy z tych dwóch funduszy będzie dysponować kwotą ponad 2,2 mld zł.

Źródło: bgk.com.pl