Powalczą o 804 mln zł

1 października br. rozpocznie się nabór wniosków o dotacje na rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Jego zakończenie zaplanowano na 31 marca 2016 roku.

Doprecyzowanie terminów rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków to jedyna zmiana w nowej, trzeciej wersji harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na ten rok. Harmonogram, obowiązujący od 29 czerwca br., opublikowało Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki to działanie 4.2 POIR. W konkursie o dotacje uczestniczyć mogą wybrane projekty dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym, znajdujące się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej – urządzenia i obiekty o charakterze wyjątkowym w skali kraju, Europy lub świata, kluczowe dla zwiększenia potencjału do prowadzenia w Polsce wysokiej jakości badań naukowych.

Konkurs, którego dotyczą zmiany w terminarzu, ogłoszony został 30 czerwca br.

Projekty walczyć w nim będą o dotacje o wartości (w sumie) 804 mln zł. – To blisko połowa alokacji na to działanie – podkreślała podczas ogłoszenia konkursu wiceminister infrastruktury i środowiska Iwona Wendel.

Instytucją wdrażającą działanie jest Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy.

Autor: Agnieszka Olbrot, Fundusze Europejskie