Porozumienie ws. finansowania infrastruktury badawczej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) zawarły porozumienie o współpracy przy finansowaniu projektów strategicznej dla Polski infrastruktury badawczej.

Celem porozumienia jest wsparcie projektów infrastruktury badawczej. Z pomocy finansowej będą mogli korzystać nie tylko naukowcy, ale też przedsiębiorcy i inne podmioty zainteresowane wykorzystaniem sprzętu do własnych prac badawczo-rozwojowych.

Projekty będą finansowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Planowany termin ogłoszenia konkursu to 30 czerwca br. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów będzie wynosić 804 mln zł – zapowiedział dyrektor OPI PIB dr Olaf Gajl.

Zgodnie z zawartym porozumieniem NCBR będzie pełniło w działaniach na rzecz infrastruktury badawczej rolę instytucji pośredniczącej, a OPI PIB instytucji wdrażającej.

Na mocy porozumienia NCBR przekaże OPI PIB zadania związane z naborem i oceną projektów, zarządzaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na dofinansowanie projektów, bieżącym monitorowaniem realizacji projektów w zakresie postępu rzeczowego i finansowego oraz monitorowaniem rezultatów projektów do 5 lat po zakończenia realizacji projektów.

Pierwsza Polska Mapa Drogowa Infrastruktury Badawczej (PMDIB) powstała w 2011 roku. W 2013 r. MNiSW zaprosiło naukowców do aktualizacji mapy, by pojawiły się na niej propozycje nowych projektów inwestycyjnych, a także najświeższe informacje o infrastrukturze, która już wcześniej znalazła się na PMDiB. Zaktualizowana mapa zawiera obecnie 53 propozycji z wielu dziedzin nauki.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl