Ponad półtora miliarda złotych od NCBR

Łącznie ponad półtora miliarda złotych mogą otrzymać przedsiębiorcy w ramach nowego konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To pierwszy konkurs realizowany przez tę instytucję w ramach PO Inteligentny Rozwój. Nabór wniosków ruszył 4 maja.

Adresatami konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, służącymi rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedmiotem dofinansowanego projektu musi być jednak rozwiązanie, wpisujące się w tzw. „Krajową inteligentną specjalizację”, czyli zestaw specjalizacji określonych, jako priorytetowe w polityce naukowej i innowacyjnej do roku 2020.

Ważnym udogodnieniem dla starających się o dofinansowanie jest nowatorska formuła naboru wniosków. Przez większą część roku przedsiębiorca będzie mógł sam zdecydować, kiedy złożyć wniosek. Ich nabór jest prowadzony od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. Nowością będzie też „szybka ścieżka”, czyli skrócony do 60 dni – od momentu złożenia dokumentów – czas wydania decyzji o finansowaniu danego projektu.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska podkreśla, że w nowej unijnej perspektywie polscy przedsiębiorcy stoją przed historyczną szansą zwiększenia konkurencyjności swoich firm w oparciu o efekty prac badawczo – rozwojowych.

Na ten cel w samej ‚szybkiej ścieżce” do 2022 roku przeznaczamy blisko 1,9 mld euro. Łącznie w pierwszej osi Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój przedsiębiorcy mogą liczyć na ponad 3,8 mld euro. To największe w historii środki na wsparcie innowacyjności polskich firm” – podkreśla cytowana w komunikacie minister nauki.

Źródło: naukawpolsce.pap.pl