Polska Pięknieje – kolejna edycja

Do 3 czerwca można zgłaszać projekty zrealizowane m.in. dzięki dotacjom z Unii Europejskiej do konkursu Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

W konkursie mogą wziąć udział projekty z obszarów: turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej, rozwiązań cyfrowych, kultury i sztuki oraz rewitalizacji. Oceniane będą w siedmiu kategoriach: Rewitalizacja, Obiekt turystyczny, Turystyka aktywna oraz nowych: Turystyka mobilna i wirtualna (usługi turystyczne wykorzystujące aplikacje mobilne i internet; np. wirtualny spacer, internetowe platformy turystyczne, e-mapy, e-booki, internetowe przewodniki, itp.), Kultura i sztuka (instytucje kultury, a także promocyjne wydarzenia kulturalne o charakterze cyklicznym), Miejsce przyjazne rodzinie  (np. park tematyczny, biblioteka, ogródek jordanowski, ogród zoologiczny, centrum wypoczynkowo-edukacyjne, park orientacji przestrzennej), Edukacja (np. edukacyjne centrum naukowe, program edukacyjny, cykliczne spotkania edukacyjne, wydarzenia sportowo-rekreacyjno-edukacyjne).

Zgłoszone projekty będą oceniane m.in. pod względem: oryginalności, stopnia zwiększenia atrakcyjności danego miejsca, zastosowania innowacyjnych rozwiązań itp. Najlepsze zostaną nagrodzone statuetką, dyplomem i tabliczką oraz 1 tys. pakietów materiałów promocyjnych.

Organizatorem konkursu jest departament informacji i promocji Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Finansują go: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013) oraz z EOG, Norweski Mechanizm Finansów i Szwajcarsko-Polskie Program Współpracy – w przypadku zgłoszenia projektów finansowanych z tych programów.