Pierwsze dotacje z programu Wiedza Edukacja Rozwój

Ruszają pierwsze konkursy z programu Wiedza Edukacja Rozwój – następcy programu Kapitał Ludzki – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło dwa konkursy dla szkół wyższych, na które przeznaczono 350 mln zł.

Dotacje zostaną podzielone na tzw. Program Rozwoju Kompetencji (działanie 3.1 programu WER ,,Kompetencje w szkolnictwie wyższym’’) oraz finansowanie systemów antyplagiatowych, czyli działanie 3.4 programu WER ,,Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego’’. Nabór projektów rozpocznie się 22 czerwca br. i potrwa przez miesiąc, do 22 lipca 2015 r.

Główną ideą Programu Rozwoju Kompetencji jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców, m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Ze wsparcia unijnego w ramach wspomnianego programu skorzystają uczelnie – publiczne i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. Ogłoszony konkurs stanowi pierwszą edycję programu, a budżet na aktualny konkurs wynosi 250 mln zł.

Główną ideą jest wprowadzenie do programu studiów zajęć, które doskonalą kompetencje w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, z naciskiem na miękkie kompetencje poszukiwane przez pracodawców, m.in. umiejętności związane z komunikacją, współpracą w grupie czy analitycznym myśleniem. Z programu skorzystają zarówno uczelnie publiczne, jak i niepubliczne, a udział w nim wezmą studenci wszystkich kierunków studiów. Ogłoszony konkurs stanowi pierwszą edycję Programu, a kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 250 mln zł.

Z kolei na finansowania systemów antyplagiatowych dla szkół wyższych przeznaczono w obecnej edycji 100 mln zł. Pieniądze można będzie przeznaczyć na stworzenie, modyfikację lub zakup licencji systemów antyplagiatowych. Uczelnie mogą również sfinansować opracowanie oraz wdrożenie procedur antyplagiatowych zgodnych z obowiązującym prawem

Celem działań planowanych w ramach PO WER w obszarze szkolnictwa wyższego jest wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Na działania z tego zakresu przeznaczone zostanie ponad 1 mld euro z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki działaniom EFS m.in. 75 tys. studentów podniesie swoje kompetencje.

Źródło oraz więcej informacji: serwis programu WER

Link:

https://www.power.gov.pl/strony/skorzystaj/nabory/#