Oszczędzanie energii i edukacja proekologiczna – do zgarnięcia 1,5 mln zł

Do 30 września samorządy terytorialne będą mogły starać się o dotacje na rzecz promowania odnawialnych źródeł energii oraz sposobów jej oszczędzania. Na ten cel zaplanowano 1,5 mln złotych.

Nabór wniosków na projekty w ramach Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii już trwa.

Nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 adresowany jest do organizacji samorządu gospodarczego i organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków i partnerstw miast, gmin, powiatów i regionów.

Na projekty przeznaczono niemal 368 tys. euro, tj.  ponad 1,5 mln zł. Składając wniosek w naborze beneficjenci mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 100 proc.  kosztów kwalifikowanych, w tym 10 proc. dofinansowania w formie zaliczki.

Do dofinansowania kwalifikują się projekty, które przyczynią się do wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami i organizacjami z Państw-Darczyńców.  Wymagane jest, aby wszystkie wnioski miały charakter bilateralny i były  wnioskami  partnerskimi tj. przygotowanymi i składanymi wspólnie z partnerem pochodzącym z Norwegii.

Formą wdrażania jest „projekt parasolowy, w którym jest jeden partner wiodący – beneficjent (organizacja samorządu gospodarczego – izba gospodarcza) i wielu innych partnerów – podmioty współpracujące i wdrażające określoną część projektu, tzw. projekt pilotażowy i/lub mikro-projekt (przedsiębiorstwa stanowiące grupę docelową).

Celem prowadzonego programu jest udzielenie wsparcia dla nawiązania i wzmocnienia wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii oraz najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami polskimi i  norweskimi.

Realizowane projekty powinny prowadzić do zwiększenia świadomości i budowy kompetencji w obszarze efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia wytwarzania odpadów i redukcji zanieczyszczeń do atmosfery, wody i gruntu.

Minimalna kwota dofinansowania dla jednego projektu parasolowego wynosi 183 823,75 euro tj. 763 824,45 zł., zaś maksymalna kwota dofinansowania to 367 647,50 euro tj. 1 527 648,89 zł.

Nabór trwa do 30.09.2015r.

Więcej informacji o naborach wniosków do Programu PL04 można znaleźć TUTAJ i TUTAJ

Źródło: nfosigw.gov.pl