Ostatnie dni programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”

W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ogłoszono nabór projektów do programu „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu”. Konkurs trwa od 16 marca i zakończy się 30 czerwca 2015 r. o godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.

Celem funduszu jest ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy, doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami a podmiotami z Norwegii.

Program adresowany jest do polskich jednostek samorządu terytorialnego (powiaty), które przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego poprzez ograniczenie nierówności w zdrowiu wywołanych czynnikami społecznymi.

Kwalifikowalnymi partnerami norweskimi są jednostki samorządu terytorialnego:  gminy (ang. municipality, nor. kommune), okręgi (ang. county, nor. fylke), jak również organizacje pozarządowe, jednostki edukacyjne (uniwersytety, college) oraz instytucje badawcze, które funkcjonują w obszarze ochrony zdrowia.

Całkowita alokacja środków w ramach II naboru (środki z funduszy norweskich oraz z budżetu państwa) to 65 000 euro (273 130 zł).

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (195 393 zł).

Szczegółowe informacje o naborze zamieszczono na stronie internetowej Operatora Programu.

Źródło: eog.gov.pl