Od pomysłu po pieniądze

Już ponad 10 lat Consultrix specjalizuje się w usługach doradczych związanych z funduszami Unii Europejskiej. Nasz sukces to grono stałych, zadowolonych klientów, wśród nich przedsiębiorstwa, które obsługujemy nieprzerwanie od początku istnienia firmy.

Przyjęta wiele lat temu strategia działania Consultrix jest nadal kontynuowana. Nie stawiamy na ilość obsługiwanych klientów, lecz na jakość prac doradczych i budowanie trwałych, przyjaznych relacji. Wysoka skuteczność w pozyskiwaniu dotacji to także kierowanie się bezwzględną uczciwością wobec klientów – bazując na wieloletnim doświadczeniu, które pozwala racjonalnie ocenić szanse na uzyskanie dotacji, bierzemy udział tylko w takich projektach, które przy wsparciu doradczym mają realne szanse zakończyć się powodzeniem.

Każdy projekt opracowany przez Consultrix jest również przez nas rozliczany. Z punktu widzenia biorcy dotacji ważne jest, aby już podczas sporządzania dokumentacji aplikacyjnej brane były pod uwagę ryzyka związane z prawidłowym rozliczeniem projektu.

Naszym klientom zapewniamy kompleksowe wsparcie – począwszy od pomysłu aż do wypłacenia całej kwoty dotacji. Miniona perspektywa finansowa to dynamiczny rozwój obsługiwanych przez nas przedsiębiorstw, które wybudowały hale produkcyjne, zakupiły nowoczesne urządzenia i wdrożyły nowe technologie, znacząco zwiększając przychody i zatrudnienie.

Obecnie przygotowujemy klientów do sprostania wyzwaniom nowego okresu programowania 2014–2020, w tym zwłaszcza do realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń ich efektów.

Krystyna Górak
Właściciel Consultrix