Od pomysłu do rynku – wsparcie przedsiębiorców w zakresie projektów badawczo-rozwojowych i innowacji

Na spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 24 lipca w godzinach 10.00-14.00 w siedzibie Lokalnego Punku Informacyjnego Funduszy Europejskich w Rybniku, ul. Powstańców Śląskich 34, zostaną zaprezentowane podstawowe możliwości oraz zasady pozyskiwania przez przedsiębiorców wsparcia na badania, rozwój i innowacje ze środków krajowych, regionalnych i wspólnotowych.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: b.rybacka@oddzial.fundusz-silesia.pl.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z powiatu raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego oraz miast: Jastrzębie Zdrój, Rybnik i Żory.

Tematyka spotkania:

  • Badania, rozwój i innowacje, wsparcie na poziomie regionalnym – Regionalny Program Województwa Śląskiego 2014-2020,
  • Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa i wdrożeń na poziomie krajowym – Program Inteligentny Rozwój 2014-2020,
  • Wspieranie projektów badawczych i generowania innowacji na poziomie wspólnotowym – Program Horyzont 2020.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl