Nowe rozwiązania BGK dla beneficjentów

Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, dyrektor zarządzająca pionem funduszy europejskich w Banku Gospodarstwa Krajowego, dla „Funduszy Europejskich” o roli BGK w nowej perspektywie finansowej 2014—2020

Uczestnicząc w efektywnym wdrażaniu programów europejskich w nowej perspektywie finansowej, będziemy wykorzystywać nasze wieloletnie doświadczenia. W latach 2007–2013 Bank Gospodarstwa Krajowego skutecznie zarządzał łącznie ponad 4 mld zł, przede wszystkim były to instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców – kredyty, pożyczki i poręczenia. Dodatkowo dostarczaliśmy kapitał potrzebny do współfinansowania projektów – tylko w sektorze transportowym przez dwa lata udzieliliśmy finansowań na kwotę 6,5 mld zł, z czego część posłużyła jako wkład własny inwestorów.

Przed nami kolejna wielka pula środków do wydania – 82,5 mld euro. Bank Gospodarstwa Krajowego ma potencjał i kompetencje, by wesprzeć zarówno przedsiębiorców, jak i samorządy w ich efektywnym wykorzystaniu. Kontynuując misję państwowego banku rozwoju, będziemy się angażować poprzez udzielanie finansowania uzupełniającego do dotacji z funduszy unijnych: czy to na potrzeby wkładu własnego, czy kredytu pomostowego do czasu uzyskania refundacji. Mamy także jeden z największych na rynku zespołów ekspertów specjalizujących się w strukturyzowaniu projektów PPP. Ponadto, będziemy wykorzystywać zupełnie nowe rozwiązania finansowe, uruchamiane właśnie w ramach TFI BGK, które pozwolą nam obejmować akcje w spółkach komunalnych lub wspólnie tworzyć nowe podmioty wykonujące inwestycje na rzecz gmin – mam na myśli Fundusz Infrastruktury Samorządowej i Fundusz Municypalny.

Dzięki tym funduszom pomożemy naszym partnerom z sektora JST stworzyć bazę kapitałową do realizacji między innymi projektów unijnych w takich obszarach jak: kanalizacja, ciepłownictwo, wodociągi, infrastruktura samorządowa. To są nowe działania, które będziemy podejmować bezpośrednio jako grupa BGK.

Będziemy także występować jako instytucja odpowiedzialna za wydatkowanie środków w programach krajowych i regionalnych. Podpisaliśmy już z Ministerstwem Gospodarki porozumienie dotyczące wdrażania kredytu na innowacje technologiczne w programie Inteligentny Rozwój. Z regionami rozmawiamy o zarządzaniu ich środkami przeznaczonymi na instrumenty zwrotne w różnych sektorach: wsparcie MŚP, efektywność energetyczna, rewitalizacja, rynek pracy. Chcemy tym samym wykorzystać doświadczenia zdobyte podczas realizacji programów JEREMIE, który polegał na zwrotnym finansowaniu rozwoju firm, oraz JESSICA, który służył projektom z zakresu rozwoju miast i rewitalizacji.