Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Poznańskiego Parku Technologiczno – Przemysłowego odbyła się konferencja pod hasłem „Nowe możliwości finansowania rozwoju MŚP i współpracy z nauką”.

Organizatorami wydarzenia były Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Miasto Poznań oraz Wielkopolskie Centrum Wspierana Inwestycji. Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Pan Marek Woźniak, patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

msp_konf (2)Konferencję otworzył Pan Jędrzej Solarski, Zastępca Prezydenta Miasta Poznania. Tematyka konferencji obejmowała możliwości finansowania rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 oraz rolę innowacji w rozwoju sektora MSP, jak również możliwości współpracy biznesu z nauką. Jej celem była dyskusja oraz wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a przedstawicielami władz samorządowych i instytucji otoczenia biznesu.

Integralną część konferencji stanowiła debata „W poszukiwaniu efektywnych instrumentów wsparcia innowacyjnych MSP”, w której udział wzięli przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wielkopolskiego Centrum Wspierana Inwestycji, Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, Fundacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz firmy Eleet Sp. z o.o.

msp_konf (1)Wśród prelegentów konferencji byli m.in. przedstawiciele instytucji i urzędów odpowiedzialnych za wdrażanie instrumentów finansowych perspektywy 2014-2020, tj. Banku Gospodarstwa Krajowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, czy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Oprócz oferty tych instytucji, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE prezentował założenia programu Horyzont 2020 dla MŚP, SpeedUp Venture Capital Group ofertę funduszy inwestujących na wczesnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa, Miasto Poznań i Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu Wielkopolską Platformę Innowacyjną – ofertę współpracy poznańskiej nauki dla biznesu a Agencja Rozwoju Przemysłu możliwości wsparcia innowacyjności MŚP w ramach Platformy Transferu Technologii.

msp_konf (3)W konferencji udział wzięło 70 osób, w tym przedstawiciele przedsiębiorstw MŚP, sektora nauki oraz instytucji otoczenia biznesu.

Partnerami konferencji były Wielkopolska Platforma Innowacyjna, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy Związku Banków Polskich, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., oraz Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o. – twórcy usługi boomway.pl.

 

msp_konf (5)Patronami medialnymi wydarzenia były Radio Merkury Poznań, czasopismo Fundusze Europejskie, oraz Portal Innowacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Konferencja odbyła się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.