Nowe instrumenty finansowe w programie Horyzont 2020

Pierwsi polscy przedsiębiorcy sięgają po instrumenty zwrotne z programu Horyzont 2020. Jednocześnie do puli instrumentów finansowych UE 2014-2020 dochodzą cztery nowe opcje na finansowanie innowacji. Horyzont 2020 oferuje już pełne spektrum możliwości wspierania innowacji instrumentami zwrotnymi.                                                                                                            

Dodatkowe źródło wsparcia innowacji

Horyzont 2020 to największy program ramowy Unii Europejskiej. Program jest już znany w Polsce, jako cenne źródło finansowania badań, innowacji i transferu technologii. Setki uruchomionych dotąd konkursów to wiele nowych możliwości dla przedsiębiorców, jednostek badawczych, PPP, instytucji finansowych, uczelni, podmiotów sektora publicznego i innych podmiotów realizujących innowacyjne projekty.

Budżet programu to blisko 80 mld euro, z czego prawie 3 mld euro przeznaczono na instrumenty finansowe (InnovFin) – wspierające dostęp do finansowania dla przedsiębiorców i innych podmiotów realizujących projekty badawcze bądź związane z innowacjami.

Nominalna wartość instrumentów finansowych InnovFin to 2,8 mld euro. Jednak wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców będzie wielokrotnie większa, dzięki dodatkowym środkom udostępnionym przez pośredników finansowych: instytucji korzystających z gwarancji oraz funduszy VC.

Nowości

Instytucje unijne ogłosiły ostatnie z głównych instrumentów finansowych Programu Horyzont 2020. Rozpoczęto nabory uczestników  w pięciu podstawowych oraz dwóch tematycznych instrumentach finansowych programu Horyzont 2020.

  • 29 maja 2015 r. EBI ogłosił nabór kandydatów na pośredników finansowych w ramach InnovFin MidCap Guarantee – instrumentu gwarancyjnego, wspierającego dostęp do finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw do 3000 zatrudnionych. W ramach instrumentu EBI udzieli gwarancji pośrednikom finansowym, którzy na tej podstawie stworzą ofertę preferencyjnego finansowania o wartości od 1 do 50 mln euro. Nabór pośredników finansowych potrwa do 2020 r. Od jakości i konkurencyjności ofert kandydatów z polskiego rynku finansowego zależy dostępność tego instrumentu dla polskich firm. Budżet zaplanowany na to działanie do roku 2017 to 236 mln euro.
  • 15 czerwca 2015 uruchomione zostały dwa tematyczne instrumenty dłużne: InnovFin Energy Demo Projects oraz InnovFin Infectious Diseases: W ramach InnovFin Energy Demo Projects EBI oferuje pożyczki i gwarancje dla podmiotów realizujących projekty demonstracyjne z zakresu odnawialnych źródeł energii, ogniw wodorowych i ogniw paliwowych. Wsparcie ma ułatwić rozwój projektów od etapu demonstracji do komercjalizacji.

InnovFin Infectious Diseases to pożyczki EBI dla podmiotów inwestujących w projekty badawczo-rozwojowe służące opracowaniu innowacyjnych szczepionek, leków, urządzeń medycznych i diagnostycznych lub infrastruktury badawczej w zakresie chorób zakaźnych. Początkowy budżet każdego z instrumentów tematycznych to 100 mln euro.

  • 15 czerwca 2015 ogłoszono także konkurs na pośredników finansowych w ramach InnovFin SME Venture Capital, w którym zostanie zaoferowane finansowanie inwestorskie dla funduszy VC i wehikułów koinwestujących z aniołami biznesu, z przeznaczeniem na inwestycje w przedsiębiorstwa we wczesnych fazach rozwoju. Europejski Fundusz Inwestycyjny, jako inwestor zarządzający środkami tego działania, może zainwestować maksymalnie 30 mln EUR i 25% całkowitych deklaracji inwestorskich. W szczególnych przypadkach EIF może sfinansować nawet 50% funduszu. Całkowity budżet zaplanowany na to działanie to 430 m euro.

Oferty dla beneficjentów oraz kandydatów na pośredników finansowych we wszystkich z powyższych działań mają charakter ciągły i będą aktywne do 2020 roku.

Gdzie szukać wsparcia w Polsce?

Polscy przedsiębiorcy, ośrodki badawcze i instytucje finansowe zainteresowane finansowaniem zwrotnym z programu Horyzont 2020 mogą liczyć na krajowe specjalistyczne wsparcie. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej (KPK) działający przy Związku Banków Polskich prowadzi szkolenia i warsztaty dla kandydatów zamierzających aplikować po nowe unijne instrumenty programu Horyzont 2020 oraz innych programów ramowych.

– Odnotowujemy bardzo duże zainteresowanie instrumentami zwrotnymi programu Horyzont 2020, zarówno ze strony instytucji finansowych, jak i przedsiębiorców oraz jednostek naukowych. Ponad połowa z 3 tysięcy przedsiębiorców, ankietowanych w 2015 r., zadeklarowała zainteresowanie właśnie tą formą wsparcia – powiedział Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.