Nowe fundusze na zwalczanie barszczu Sosnowskiego

Narodowy Fundusz  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczy 4 mln zł na działania mające na celu zwalczanie barszczu Sosnowskiego.  Po fundusze będą mogły sięgnąć jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Mowa o konkursie o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego „Ochrona przyrody i przywracanie różnorodności biologicznej:  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”.

Podział środków opiewa na 11,1 mln zł dotacji i 1,2 mln zł w formie pożyczek.

Celem naboru wniosków jest udzielenie wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego dla skutecznego usunięcia istniejących stanowisk barszczu Sosnowskiego oraz zapobieżenie rozprzestrzenianiu się tego gatunku na nowe tereny.

Wnioski będzie można przesyłać za pomocą generatora wniosków zgodnie z Regulaminem naboru w terminie od 17.08.2015 roku do 30.09.2015 roku.

Warunki dofinansowania:

  1. minimalny koszt przedsięwzięcia – 300 tys. zł – maksymalny 2 mln zł.
  2. maksymalna intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 90 proc. kosztów kwalifikowanych
  3. uzupełnienie wkładu własnego w formie pożyczki do 100 proc. kosztów kwalifikowanych

Źródło: nfosigw.gov.pl