Nowe dotacje na doradztwo i szkolenia

PARP ogłosił właśnie konkurs w ramach poddziałania 2.3.1 ,,Proinnowacyjne usługi Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) dla MŚP’’. Pieniądze uzyskane z konkursu przygotują firmę do działania na konkurencyjnym rynku. Co można sfinansować?

Specjalistyczne usługi doradcze i proinnowacyjne, takie jak np. analiza rynku, wsparcie w procesie ochrony własności intelektualnej, poszukiwanie dostawców technologii, udostępnianie biur i laboratoriów itp. Warunek jest jednak taki, aby usługi te były świadczone przez akredytowane instytucje. (W Poznaniu jest to np. Poznański Park Naukowo-Technologiczny, ale pełna lista znajduje się na stronach PARP). Firmy mogą składać wnioski od 18 stycznia do 18 marca 2016 roku. Jest o co walczyć, bo przedsiębiorca może otrzymać na wspomniane cele od 50 do 420 tys. złotych.

Poddziałanie 2.3.1 ,,Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP’’ jest realizowane w ramach programu Inteligentny Rozwój. Wspiera projekty mające na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane ośrodki innowacji. Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkursy, obejmujące projekty realizowane poprzez Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Budżet działania wynosi 31,3 mln złotych.

Więcej informacji o konkursie można przeczytać tutaj: 

Zobacz także: http://ppnt.poznan.pl/index.php/pl/oferta