Nowa ustawa blokuje inwestycje wiatrowe!

Wkrótce może zabraknąć w Polsce projektów związanych z finansowaniem farm wiatrowych przez dotacje unijne. Przyczyna? Weszła w życie tzw. ustawa wiatrakowa, czyli Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

Specjaliści alarmują, że nowe przepisy mogą mieć także inne dramatyczne skutki: likwidacja miejsc pracy związanych z obsługą OZE, wyższe ceny prądu oraz kary za niewypełnienie dyrektywy unijnej związanej. Do 2020 r. aż 15 procent zużywanej energii pochodzić ma bowiem z energetyki odnawialnej.

– Na energetykę wiatrową przewidziano w programach unijnych dla Polski ponad 170 mln euro, ok. 60 mln euro na poziomie krajowym w ramach PO Infrastruktura i Środowisko, a resztę na poziomie regionów – informuje Bartosz Kariackas, starszy analityk finansowy w firmie STRATEGOR Wielkopolskie Centrum Ekspertyz Finansowych, która specjalizuje się w pozyskiwaniu dotacji na inwestycje z zakresu OZE. – Informacje te zapisane są w treści programów operacyjnych wynegocjowanych i zaakceptowanych przez Komisję Europejską, ich zmiana wymagałaby zgody KE, a to proces trudny i czasochłonny – dodaje.

Na ustawie stracą także gminy. Szacuje się, że ok. 200 mln zł wyniosą straty związane z podatkiem od nieruchomości, który miał być odprowadzony w związku z zaplanowanymi inwestycjami wiatrowymi.

Jak podkreśla Polskie Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, Polska ma jeden z najlepszych w Europie potencjałów do rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie oraz na morzu. W ciągu najbliższych 15 lat mogłoby u nas powstać kolejne 10 GW mocy na lądzie i do 6 GW mocy na Morzu Bałtyckim.

(InfoWire, informacja własna FE)