Nowa pula środków UE dla firm

Przedsiębiorcy, zwłaszcza z sektora MŚP, będą obok samorządów głównymi beneficjentami funduszy unijnych w nowej perspektywie. Na działania skierowane dla nich oraz na tworzenie firm, przeznaczono ok. 16 mld euro, które będą dostępne w Programach Inteligetny Rozwój, Polska Wschodnia oraz 16 programach regionalnych.

– Największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców – przypomniał wiceszef resortu infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski mówiąc o Funduszach Europejskich 2014-2020 dla firm.

Suma dotacji może być jeszcze większa, gdyż firmy będą także beneficjentami innych działań, np. w zakresie infrastruktury transportowej, energetycznej, gospodarki odpadami czy sieci szerokopasmowych.

Na poziomie kraju i w każdym z regionów identyfikowane są tzw. inteligentne specjalizacje. W zakresie innowacji i prac B+R wsparcie dla przedsiębiorców będzie możliwe jedynie w ich zakresie. Natomiast projekty inwestycyjne firm z sektora MŚP, przyczyniające się do poprawy ich konkurencyjności, wpisujące się w obszary uznane za inteligentne specjalizacje, otrzymają preferencje na etapie składania wniosków.

19 krajowych inteligentnych specjalizacji pogrupowano w 5 obszarów: zdrowe społeczeństwo, biogospodarka rolno-spożywcza i środowiskowa, zrównoważona energetyka, surowce naturalne i gospodarka odpadami oraz innowacyjne technologie i procesy przemysłowe. Spośród kluczowych obszarów regiony wymieniają m.in. medycynę, branże chemiczną i farmaceutyczną, środowisko, energetykę, biotechnologię, technologie komunikacyjne i informatyczne, czy przemysł spożywczy.

Źródło: fundusze europejskie.gov.pl